Menustyret oprydning, opdatering og backup

Har du en guide til en funktion eller et program? Har du tips og trick, som du gerne vil dele med andre? Post dem her.
laoshi
Redaktør
Indlæg: 5515
Tilmeldt: 26. apr 2008, 20:52
IRC nickname: laoshi
Geografisk sted: Vejle

Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af laoshi »

Som en videreudvikling af tidligere scripts har jeg konstrueret en menustyret udgave, hvor man blot skal indtaste nr. på den opgave som man vil have udført.

I Ubuntu t.o.m. 10.04 er pakkehåndteringsprogrammet aptitude, som bruges i det følgende, installeret som standard. Men fra og med Ubuntu 10.10 er det ikke længere standard og skal derfor installeres for at scriptet kan fungere. Det gør du med

Kode: Vælg alt

sudo apt-get install aptitude


For at scriptet kan udføre de ønskede opgaver skal programmet rsync være installeret:

Kode: Vælg alt

sudo aptitude install rsync


For at få notifikations-popups med statusmeddelelser skal du installere libnotify-bin:

Kode: Vælg alt

sudo aptitude install libnotify-bin


Herunder er der et screenshot som viser hvordan menuen ser ud i Tilda-terminalen

Billede

Scriptet er selvforklarende. Det kan blot kopieres med de rettelser som er angivet i kommentaren. Min eksterne harddisk hedder 'disk' og min usb-nøgle hedder 'DISK_IMG', og jeg gemmer mine billeder i mappen Billeder. Du skal rette disse navne til navnene på din egen disk og usb-nøgle samt navnet på den mappe hvor du gemmer dine billeder.
Det gør du i scriptets linje 8,9 og 10 hvor ordene er markeret med rødt

Navnet på din eksterne harddisk og din usb-nøgle finder du let: tilslut dem og brug flg. kommando:

Kode: Vælg alt

ls /media/


Efter rettelserne skal scriptet placeres i /usr/local/bin/ og gøres udførbart. Har du det liggende på dit Skrivebord, så bruger du terminalen sådan - en linje ad gangen:

Kode: Vælg alt

cd Skrivebord
sudo mv vedligehold_menu.sh /usr/local/bin/
cd /usr/local/bin
sudo chmod +x vedligehold_menu.sh


Du kan så kalde scriptet fra en terminal med kommandoen

Kode: Vælg alt

sudo vedligehold_menu.sh


Du kan også tilføje det til en launcher, så det kun kræver et klik at kalde scriptet:
[*] Højreklik på panelet > Tilføj til panel > Brugerdefineret programgenvej
[*] Vælg Program i terminal og skriv Navn: Administration | Kommando: sudo /usr/local/bin/vedligehold_menu.sh | Vælg evt. et andet ikon end det med fjederen ved at klikke på ikonet og vælge blandt de mulige
[*] Luk, og så er genvejen tilføjet til panelet og du er klar til at bruge scriptet

Hvis du bruger awn (avant-window-navigator) kan du tilføje en launcher. Proceduren er beskrevet her: https://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=3&t=10985&p=68356&hilit=awn#p68356

Edit 22. maj 2010: Version 4.1 af scriptet - nu med indbygget kontrol af om extern harddisk eller usb-nøgle er tilsluttet og kontrol af, om der er tilstrækkelig plads til backup'en, en fintuning af selve backupen, automatisk afmontering af ekstern harddisk/usb-nøgle efter endt backup, samt mulighed for at afmontere ekstern harddisk og usb-nøgle fra interfacet - og oprettelse af filen 'backup_fejl' med eventuelle fejlmeldinger i brugerens hjemmemappe kan downloades herfra:http://stromata.dk/Ubuntu/vedligehold_menu.sh
Hvis du har downloadet scriptet før 19. maj 2010 har du en lidt primitivere udgave af det - har du downloadet i perioden 19. maj - 21. maj har du en udgave med problemer mht. beregning af pladsforbruget. Så vil du have den bedst mulige udgave, så hent denne:

#!/bin/bash
# Menustyret udførelse af oprydning, opdatering og backup. flemming christensen (laoshi) version 4.1 - nu med indbygget kontrol af, om harddisk eller usb-nøgle er tilsluttet og om der er tilstrækkelig plads til backup'en, samt automatisk afmontering af harddisk og usb-nøgle efter endt backup. Afmontering kan også foretages manuelt gennem menuen. Notifikations-pop-ups i Ubuntu 9.04 og senere udgaver er tilføjet 15. juni 2009. For at bruge disse pop-ups skal du installere libnotify-bin som ligger i universe-repository (sudo aptitude install libnotify-bin). 19. maj 2010 er tilføjet fejlrapportering til filen backup_fejl som lægges i brugerens hjemmemappe. Fra /etc/ laves ikke backup af fstab, og fra $HOME ikke at .gvfs og .local/share/ubuntuone/syncdaemon/ Tomme mapper på destinationsdisken slettes. Fejlmeldinger lægges i $HOME/backup_fejl. Arbejdet med denne udgave er afsluttet 22. maj 2010. Eventuelle kommentarer eller problemer med scriptet kan sendes til mig på mail fcATstromata.dk

#Scriptet gemmes som /usr/local/bin/vedligehold_menu.sh og skal gøres udførbart (sudo chmod +x /usr/local/bin/vedligehold_menu.sh) og kan så kaldes fra terminalen eller en launcher med 'sudo vedligehold_menu.sh'. Ved indtastning af menu-nr. udføres den pågældende opgave.

#Herunder skal du tilpasse scriptet så du erstatter 'disk' med navnet på din egen eksterne harddisk, 'USB' med navnet på din egen usb-nøgle, og 'Billeder' med navnet på den mappe hvor du gemmer dine billeder. Du finder navnet på disken og usb-nøglen ved at køre kommandoen 'ls /media/ når de er tilsluttet.

exthd=disk
usbd=USB
pict_dir=Billeder

#Herunder er redigering unødvendig

#Der udføres oprydning af gemte programpakker, brudte programpakker fjernes og konfigurationsfiler for fjernede programpakker fjernes. Desuden ryddes der op i evolutions database, uaktuelle logfiler fjernes, Chromium-browserens og Firefox' cache tømmes, og skraldespanden tømmes

function ryddeop {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
aptitude clean -y
aptitude purge -y ~b
aptitude purge -y ~c
rm -rf ~/.evolution/mail/local/folders.db
rm -rf $HOME/.local/share/Trash/*
rm -rf $HOME/.mozilla/firefox/gyger6fy.default/Cache/*
rm -rf $HOME/.cache/chromium/Cache/Cache/*
rm -rf $HOME/.cache/chromium/Cache/Media\ Cache/*
rm -rf /var/log/*.gz
notify-send "Oprydning af systemet" "er gennemført." -i gnome-fs-trash-empty
echo -e "\n\t\tOprydningen af systemet er gennemført."
echo -en "\n\tTast Y for at vende fortsætte "
}

#Opdatering af systemets programpakker
function opdatere {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
notify-send "Opdatering af systemet" "er i gang." -i update-manager
dpkg --configure -a
aptitude safe-upgrade -y
notify-send "Opdatering af systemet" "er gennemført." -i update-manager
echo -e "\n\t\tOpdateringen er udført"
echo -en "\n\tTast Y for at vende fortsætte "
}

#Der dannes en liste over alle installerede programpakker. Den gemmes i filen pakkeliste som ligger i home-mappen. Listen overskrives med de aktuelle oplysninger hver gang denne funktion køres
function pakkelistehome {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
dpkg --get-selections | grep '[[:space:]]install$' | awk '{print $1}' > /$HOME/pakkeliste
notify-send "Oversigt over installerede programpakker" "er nu gemt i filen $HOME/pakkeliste." -i gnome-fs-home
echo -e "\n\t\tPakkelisten er nu gemt i din hjemmemappe"
echo -en "\n\tTast Y for at vende fortsætte "
}

#Der dannes en liste over samtlige installerede programpakker, og denne overføres til den eksterne harddisk. Næste gang denne overførsel foretages overskrives filen med de nye data.
function hdd_pakkelistebackup {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
if [ ! -e /media/$exthd ]; then
echo -e "\n\t\t\tEkstern harddisk ikke tilsluttet"
echo -e "\n\tTilslut harddisken og tast Y for at fortsætte"
notify-send "Ekstern harddisk" "er ikke tilsluttet. Sæt den i og tast Y for at fortsætte" -i gnome-dev-floppy
else
dpkg --get-selections | grep '[[:space:]]install$' | awk '{print $1}' > /media/$exthd/pakkeliste
notify-send "Oversigt over installerede programpakker" "er gemt på ekstern harddisk." -i gnome-dev-floppy
echo -e "\n\t\tPakkelisten er nu gemt på ekstern harddisk"
echo -en "\n\tTast Y for at vende fortsætte "
fi
}

#Der dannes en liste over samtlige installerede programpakker, og denne overføres til en usb-nøgle. Næste gang denne overførsel foretages overskrives filen med de nye data.
function pakkelistebackup {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
if [ ! -e /media/$usbd ]; then
echo -e "\n\t\t\tUSB ikke tilsluttet"
echo -e "\n\tSæt usb-nøglen i og tast Y for at fortsætte"
notify-send "USB-nøgle" "er ikke tilsluttet. Sæt den i og tast Y for at fortsætte" -i gnome-dev-floppy
else
dpkg --get-selections | grep '[[:space:]]install$' | awk '{print $1}' > /media/$usbd/pakkeliste
notify-send "Oversigt over installerede programpakker" "er gemt på usb-nøglen i filen pakkeliste." -i gnome-dev-floppy
echo -e "\n\t\tPakkelisten er nu gemt på usb-nøglen"
echo -en "\n\tTast Y for at vende fortsætte "
fi
}

#Der foretages overførsel af Dokumenter-mappen til en usb-nøgle.
function docsbackup {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
if [ ! -e /media/$usbd ]; then
echo -e "\n\t\t\tUSB ikke tilsluttet"
echo -e "\n\tSæt usb-nøglen i og tast Y for at fortsætte"
notify-send "USB-nøgle" "er ikke tilsluttet. Sæt den i og tast Y for at fortsætte" -i gnome-dev-floppy
elif
[ $(du -s $HOME/Dokumenter/ | awk '{print $1}') -gt $(df /media/$usbd | awk '/^\// {print $4}') ]; then
notify-send "Mangler plads" "Der er ikke plads nok på usb-nøglen til en fuld backup"
echo -e "\n\t\tDer er ikke plads nok på usb-nøglen til en fuld backup."
return
else
echo -e "\n\tMappen Dokumenter gemmes på usb-nøglen"
notify-send "Mappen Dokumenter" "gemmes på usb-nøglen." -i gnome-dev-floppy
rsync -vrtplz --progress --stats --delete $HOME/Dokumenter /media/$usbd
notify-send "Mappen Dokumenter" "er gemt på usb-nøglen." -i gnome-dev-floppy
echo -e "\n\t\tMappen Dokumenter er nu gemt på usb-nøglen"
echo -en "\n\tTast Y for at vende fortsætte "
fi
}

#Der foretages overførsel af billed-mappen til en usb-nøgle.
function billedbackup {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
if [ ! -e /media/$usbd ]; then
echo -e "\n\t\t\tUSB ikke tilsluttet"
echo -e "\n\tSæt usb-nøglen i og tast Y for at fortsætte"
notify-send "USB-nøgle" "er ikke tilsluttet. Sæt den i og tast Y for at fortsætte" -i gnome-dev-floppy
elif
[ $(du -s $HOME/$pict_dir | awk '{print $1}') -gt $(df /media/$usbd | awk '/^\// {print $4}') ]; then
notify-send "Mangler plads" "Der er ikke plads nok på usb-nøglen til en fuld backup"
echo -e "\n\t\tDer er ikke plads nok på usb-nøglen til en fuld backup.\n\t\tTast Y for at fortsætte"
return
else
echo -en "\n\tMappen Billeder gemmes på usb-nøglen"
notify-send "Mappen Billeder" "gemmes på usb-nøglen." -i gnome-dev-floppy
rsync -vrtplz --progress --stats --delete $HOME/$pict_dir /media/$usbd
notify-send "Mappen Billeder" "er gemt på usb-nøglen." -i gnome-dev-floppy
echo -e "\n\t\tMappen Billeder er nu gemt på usb-nøglen"
echo -en "\n\tTast Y for at vende fortsætte "
fi
}

#Der foretages backup til ekstern harddisk af /etc/
function etcbackup {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
if [ ! -e /media/$exthd ]
then
echo -e "\n\tTilslut den eksterne harddisk og tast Y for at fortsætte"
notify-send "Ekstern harddisk" "er ikke tilsluttet. Sæt den i og tast Y for at fortsætte" -i drive-harddisk
elif
[ $(du -s /etc/ | awk '{print $1}') -gt $(df /media/$exthd | awk '/^\// {print $4}') ]; then
notify-send "Mangler plads" "Der er ikke plads nok på harddisken til en fuld backup"
echo -e "\n\t\tDer er ikke plads nok på harddisken til en fuld backup.\n\t\tTast Y for at fortsætte"
return
else
echo "Backup af /etc/ til ekstern harddisk"
notify-send "/etc/" "er gemt på ekstern harddisk." -i drive-harddisk
rsync -vrtplz --progress --stats --exclude='fstab' --delete --backup --backup-dir=/media/$exthd/etc-`date +%A` /etc/ /media/$exthd/etc
fi
}

#Der foretages backup til ekstern harddisk af /usr/local/
function usrlocalbackup {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
if [ ! -e /media/$exthd ]
then
echo -e "\n\tTilslut den eksterne harddisk og tast Y for at fortsætte"
notify-send "Ekstern harddisk" "er ikke tilsluttet. Sæt den i og tast Y for at fortsætte" -i drive-harddisk
elif
[ $(du -s /usr/local/ | awk '{print $1}') -gt $(df /media/$exthd | awk '/^\// {print $4}') ]; then
notify-send "Mangler plads" "Der er ikke plads nok på harddisken til en fuld backup"
echo -e "\n\t\tDer er ikke plads nok på harddisken til en fuld backup.\n\t\tTast Y for at fortsætte"
return
else
echo "Backup af usr/local til ekstern disk"
notify-send "/usr/local/" "er gemt på ekstern harddisk." -i drive-harddisk
rsync -vrtplz --progress --stats --delete --backup --backup-dir=/media/$exthd/usr_local-`date +%A` /usr/local/ /media/$exthd/usr_local
fi
}

#Der foretages backup af $HOME til ekstern disk.
function homebackup {
exec 2> $HOME/backup_fejl
clear
if [ ! -e /media/$exthd ]
then
echo -e "\n\tTilslut den eksterne harddisk og tast Y for at fortsætte"
notify-send "Ekstern harddisk" "er ikke tilsluttet. Sæt den i og tast Y for at fortsætte" -i drive-harddisk
elif
[ $(du -s $HOME | awk '{print $1}') -gt $(df /media/$exthd | awk '/^\// {print $4}') ]; then
notify-send "Mangler plads" "Der er ikke plads nok på harddisken til en fuld backup"
echo -e "\n\t\tDer er ikke plads nok på harddisken til en fuld backup.\n\t\tTast Y for at fortsætte"
return
else
echo "Backup af home til ekstern disk"
rsync -vrtplz --progress --stats --prune-empty-dirs --delete-excluded --exclude='.gvfs/' --exclude='.local/share/ubuntuone/syncdaemon/' --delete --backup --backup-dir=/media/$exthd/ændret-`date +%A` $HOME /media/$exthd/
notify-send "$HOME" "er gemt på ekstern harddisk." -i drive-harddisk
fi
}

#Samlet udførelse af backup af /etc/ /usr/local/ og $HOME til ekstern harddisk
function fuldbackup {
clear
etcbackup
usrlocalbackup
homebackup
umount /media/$exthd
notify-send "Backup" "er afsluttet og ekstern harddisk afmonteret" -i drive-harddisk
}

#Samlet udførelse af oprydning, opdatering, gemning af pakkeliste til harddisk og backup til ekstern harddisk
function samlet_hdd {
clear
ryddeop
opdatere
hdd_pakkelistebackup
fuldbackup
umount /media/$exthd
notify-send "Systemet" "er opryddet og opdateret, backup afsluttet og ekstern harddisk afmonteret" -i drive-harddisk
echo -e "\n\t\tSystemet er opryddet og opdateret,\n\t\tbackup afsluttet\n\t\tog ekstern harddisk afmonteret"
echo -e "\n\t\tTast Y for at fortsætte"
}

#Afmontering af ekstern harddisk
function afmonter_hd {
if [ ! -e /media/$exthd ]; then
echo -e "\n\tEkstern harddisk er ikke tilsluttet"
echo -en "\n\tTast Y for at fortsætte "
notify-send "Ekstern harddisk" "er ikke tilsluttet. Tast Y for at fortsætte" -i drive-harddisk
else
clear; umount /media/$exthd; echo -en "\n\t\tHarddisken kan nu fjernes - \n\tTast Y for at fortsætte "
notify-send "Ekstern Harddisk" "er nu afmonteret og kan fjernes. Tast Y i terminalen for at vende tilbage" -i drive-harddisk
fi
}

#Afmontering af usb-nøgle
function afmonter_usb {
if [ ! -e /media/$usbd ]; then
clear
echo -e "\n\t\tusb-nøgle er ikke tilsluttet"
echo -en "\n\tTast Y for at fortsætte "
notify-send "USB-nøgle" "er ikke tilsluttet. Tast Y for at fortsætte" -i gnome-dev-floppy
else
clear
umount /media/$usbd
echo -en "\n\t\tusb-nøglen kan nu fjernes - \n\tTast Y for at fortsætte "
notify-send "Usb-nøglen" "er nu afmonteret og kan fjernes. Tast Y i terminalen for at fortsætte" -i gnome-dev-floppy
fi
}

#Selve menu-funktionen (strukturen)
function menu {
clear
echo
echo -e "\tOprydning, opdatering og backup\n"
echo -e "\ta. Oprydning, opdatering og backup til ekstern harddisk"
echo -e "\t1. Rydde op"
echo -e "\t2. Systemopdatering"
echo -e "\t3. Gemme pakkeliste"
echo -e "\t4. Daglig backup til ekstern harddisk"
echo -e "\t5. Backup af dokumenter til usb-nøgle"
echo -e "\t6. Backup af billeder til usb-nøgle"
echo -e "\t7. Backup af pakkeliste til usb-nøgle"
echo -e "\ts. Afmonter ekstern harddisk"
echo -e "\td. Monter ekstern harddisk"
echo -e "\tf. Afmonter usb-nøgle"
echo -e "\tg. Monter usb-nøgle"
echo -e "\t0. Luk\n\n"
echo -en "\t\tVælg menu nr: "
read -n 1 option
}

#Menuvalgene som bruger de ovenfor definerede funktioner
while [ 1 ]
do
menu
case $option in
0) clear; break ;;
1) ryddeop ;;
2) opdatere ;;
3) pakkelistehome ;;
4) fuldbackup ;;
5) docsbackup ;;
6) billedbackup ;;
7) pakkelistebackup ;;
a) samlet_hdd ;;
s) afmonter_hd ;;
d) afmonter_usb ;;
*) clear
echo "Dette er ikke en valgmulighed"
esac
read -n 1 line
echo -en "\n\tTast Y for at vende fortsætte "
done


Hvis du får brug for din backup, så vær opmærksom på flg.:

[*] du skal ikke ukritisk kopiere /etc/ tilbage, og specielt ikke i en ny installation. Men har du f.eks. konfigureret apache, så kan du genbruge /etc/apache2. Dine crontab-filer ligger også i /etc/ og der kan være andre konfigurationer som du vil bevare. Men særlig fstab skal du ikke genbruge - det vil kun skabe store problemer - den er derfor nu undtaget fra backup.
[*] fra $HOME skal du også vurdere, hvilke skjulte filer du vil genbruge. Der sker for så vidt ikke noget galt i at bruge dem alle, for så får du din nuværende konfiguration med. Men har du problemer med den, så skal du måske nøjes med at genbruge dem, som du ved du har sat op efter ønske.
Vær opmærksom på at dine mails ligger i skjulte mapper, (ex. .evolution/ hvis du bruger Evolution, .thunderbird/<Profil navn>/, hvis du bruger Thunderbird), og din Firefox-opsætning i .mozilla/
.oces får du brug for - her er bl.a. oplysninger om din digitale signatur.
.gnupg er også meget vigtig, for her ligger dine krypteringsnøgler - og uden dem får du intet forståeligt ud af dine krypterede filer.
Til at bevare din tema-opsætning kan du installere og bruge programmet Phrank's themesaver http://ubuntu.online02.com/pts.
Senest rettet af laoshi 15. sep 2010, 13:10, rettet i alt 22 gange.
Begrundelse: ændret i overensstemmelse med senere indlæg
"Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag"

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

http://www.stromata.dk
https://wiki.ubuntu.com/FlemmingChristensen
https://launchpad.net/~laoshi
Jarlen
Indlæg: 834
Tilmeldt: 1. jun 2008, 18:23
IRC nickname: Jarlen
Geografisk sted: København

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af Jarlen »

Er der ikke, evt. mulighed for at kalde 2 variable i starten af scriptet, til de to locations du gerne vil have folk til at ændre. På den måde minimerer du gentagelserne og arbejdet med at tilpasse scriptet til den enkelte :-)
jesperjarlskov.dk - Blog om Ubuntu, fri software og andet godt :-)
laoshi
Redaktør
Indlæg: 5515
Tilmeldt: 26. apr 2008, 20:52
IRC nickname: laoshi
Geografisk sted: Vejle

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af laoshi »

Er der ikke, evt. mulighed for at kalde 2 variable i starten af scriptet, til de to locations du gerne vil have folk til at ændre.

Det skulle ikke undre mig, men det har jeg ikke kunnet regne ud. Diskene kan jo hedde mange ting, så hvordan fanger man lige navnet på dem?
Hvis ikke lige der er nogen som kan anvise en metode til det, så må man leve med at skulle lave de få og små ændringer der er tale om. Og det er jo da kun en engangsforeteelse, med mindre man skifter disken ud med en anden model.
Billeder kan folk jo have til at ligge mange steder, så den detalje er man under alle omstændigheder nødt til selv at rette.
"Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag"

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

http://www.stromata.dk
https://wiki.ubuntu.com/FlemmingChristensen
https://launchpad.net/~laoshi
cmay
Indlæg: 461
Tilmeldt: 24. feb 2009, 22:45

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af cmay »

http://aplawrence.com/Unix/getopts.html
jeg ville forsøge med getopt.
på den måde får du en mulighed for at lave på den måde at man kalder scriptet ligesom alle andre programmer med options.
e.q
$ sudo backup.sh --usb /dev/sda1

eller short options $ sudo backup.sh -f /home/$user/dokumenter

jeg ved ikke om hvordan det fungere helt præcist i bash (jeg bruger ikke selv bash) men der burde være mulighed for long options også.

jeg har lige kigget det script igennem for at se om jeg kunne bruge det da jeg muligvis snart skal have en backup løsning lavet udover at kopier alle mine ting på cd og usb stick hver gang.

men jeg ville nok lige forsøge at ændre dit script lidt så at der var mulighed for netop sti angivelse da jeg bruger forskellige mappe strukture på min brugerkontoer fordi den konto jeg bruger til audio produktion er der ikke andet end de mapper som har navn i relation med samples til min musik og den konto jeg har til almindelig brug har jeg flere mapper med anden struktur end den default i ubuntu og til sidst min media center konto har kun mapper music og movies. jeg laver altid om på alt i den ubuntu måde ubuntu ligger sine mapper og jeg forstiller mig at andre også gær det samme.
har grå stær. forklare mine (ofte) stavefejl

Kode: Vælg alt

#include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv) { int beer; for(beer = 100;beer > 0; beer--)printf("%d bottles of beer%s on the wall take %d down and pass it around \n",beer,beer == 1 ? "":"s",beer -1); return 0;}
Jarlen
Indlæg: 834
Tilmeldt: 1. jun 2008, 18:23
IRC nickname: Jarlen
Geografisk sted: København

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af Jarlen »

Se, det kunne være smart hvis du kunne trække USB'ens placering direkte! :-) Men det var ikke det jeg tænkte på, jeg tænker at i stedet for at have

Kode: Vælg alt

/media/DISK_IMG/

og

Kode: Vælg alt

/media/disk/

og skulle rette dette igennem hver gang, ville jeg sætte det i starten. F.eks

Kode: Vælg alt

$usb = /media/DISK_IMG/
$ext = /media/disk/

og så kalde $usb og $ext igennem koden i stedet for (jeg er ikke lige 100% sikker på bash syntaxen, det er et sommerferieprojekt ;-)).
Det gør det lettere for folk at tilpasse scriptet og mindsker gentagelserne, og dermed muligheden for fejl gevaldigt.
jesperjarlskov.dk - Blog om Ubuntu, fri software og andet godt :-)
laoshi
Redaktør
Indlæg: 5515
Tilmeldt: 26. apr 2008, 20:52
IRC nickname: laoshi
Geografisk sted: Vejle

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af laoshi »

Tak for et par gode inputs.
Den automatiske hentning af navn på diskene har jeg foreløbig opgivet, men vælger Jarlens forslag med at man skal kunne nøjes med at definere de tre variabler, harddisk, usb-nøgle og Billeder-mappe i starten af scriptet. Så scriptet er nu ændret og testet i overensstemmelse hermed.
Jeg lægger også lige et link til download af scriptet ind i første post i tråden.
Og til cmay: du skal selvfølgelig bare ændre løs - mit lille script er jo kun beregnet på at udføre nogle rutineopgaver på en enkel måde og i et standard-system. Til din backup vil jeg godt anbefale dig at bygge på rsync som er meget fleksibelt og effektivt.
"Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag"

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

http://www.stromata.dk
https://wiki.ubuntu.com/FlemmingChristensen
https://launchpad.net/~laoshi
cmay
Indlæg: 461
Tilmeldt: 24. feb 2009, 22:45

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af cmay »

laoshi skrev:Tak for et par gode inputs.
Den automatiske hentning af navn på diskene har jeg foreløbig opgivet, men vælger Jarlens forslag med at man skal kunne nøjes med at definere de tre variabler, harddisk, usb-nøgle og Billeder-mappe i starten af scriptet. Så scriptet er nu ændret og testet i overensstemmelse hermed.
Jeg lægger også lige et link til download af scriptet ind i første post i tråden.
Og til cmay: du skal selvfølgelig bare ændre løs - mit lille script er jo kun beregnet på at udføre nogle rutineopgaver på en enkel måde og i et standard-system. Til din backup vil jeg godt anbefale dig at bygge på rsync som er meget fleksibelt og effektivt.

jeg prøver nok at kringle et eller andet sammen med stor inspiration fra det script som du har lavet.

backup siger mig ikke så meget men jeg skal bare have noget som automatisk overføre en masse musik billed og film filer til usb stick indtil jeg får råd til en extern harddisk må jeg nøjes med en lille 8 gigabyte usb stick som back up. det er træls at overføre fra genskrivelige dvd og ikke alle mine pc har nemlig dvd drev.
har grå stær. forklare mine (ofte) stavefejl

Kode: Vælg alt

#include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv) { int beer; for(beer = 100;beer > 0; beer--)printf("%d bottles of beer%s on the wall take %d down and pass it around \n",beer,beer == 1 ? "":"s",beer -1); return 0;}
laoshi
Redaktør
Indlæg: 5515
Tilmeldt: 26. apr 2008, 20:52
IRC nickname: laoshi
Geografisk sted: Vejle

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af laoshi »

Scriptet er nu udvidet med mulighed for at afmontere ekstern harddisk og usb-nøgle via interfacet. Det er den opdaterede version som ligger i trådens første indlæg. Her fra kan også downloades en grydeklar udgave af scriptet.
"Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag"

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

http://www.stromata.dk
https://wiki.ubuntu.com/FlemmingChristensen
https://launchpad.net/~laoshi
OldFart
Indlæg: 158
Tilmeldt: 21. mar 2008, 09:13
IRC nickname: Oldfart
Geografisk sted: Haslev

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af OldFart »

Hej !

Har installeret dette script som jeg er ret begejstret for! (Nemt at gå til)

Men jeg vile gerne kunne lave backup til en ekstra HD som jeg har på min dåse (/media/Backup disk/BKUP) har også forsøgt at tilrettet scriptet men det vil ikke rigtigt som jeg vil.

Det er nok fordi jeg ikke for det rettet alle de rigtige steder!

Jeg har et ønske om at muligheden for ekstern HD ændres til: /media/Backup disk/BKUP, altså at det er der der laves AL backup til.

På forhånd mange tak
laoshi
Redaktør
Indlæg: 5515
Tilmeldt: 26. apr 2008, 20:52
IRC nickname: laoshi
Geografisk sted: Vejle

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af laoshi »

Det glæder mig at høre at du har fornøjelse af scriptet.
Så vidt jeg lige kan se af din beskrivelse, så er problemet at der er et mellemrum i disknavnet.
Kommandolinjer opfatter et mellemrum på den måde, at den tror der nu kommer noget nyt, så her tror den at filnavnet (disknavnet) er /media/Backup og at disk/BKUP er en option (som den så ikke kan forstå).
Løsningen er, at du omdøber disken til f.eks. Backupdisk, eller at du fortæller at mellemrummet ingen betydning har (mellemrummet skal 'escapes'), hvilket du gør med en backslash (\), så den skal hedde /media/Backup\ disk/BKUP, når du angiver disknavnet i variablen for disken i starten af scriptet. Så den skal hedde enten:

exthd=Backupdisk/BKUP


eller

exthd=Backup\ disk/BKUP
"Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag"

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

http://www.stromata.dk
https://wiki.ubuntu.com/FlemmingChristensen
https://launchpad.net/~laoshi
OldFart
Indlæg: 158
Tilmeldt: 21. mar 2008, 09:13
IRC nickname: Oldfart
Geografisk sted: Haslev

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af OldFart »

laoshi skrev:Det glæder mig at høre at du har fornøjelse af scriptet.
Så vidt jeg lige kan se af din beskrivelse, så er problemet at der er et mellemrum i disknavnet.
Kommandolinjer opfatter et mellemrum på den måde, at den tror der nu kommer noget nyt, så her tror den at filnavnet (disknavnet) er /media/Backup og at disk/BKUP er en option (som den så ikke kan forstå).
Løsningen er, at du omdøber disken til f.eks. Backupdisk, eller at du fortæller at mellemrummet ingen betydning har (mellemrummet skal 'escapes'), hvilket du gør med en backslash (\), så den skal hedde /media/Backup\ disk/BKUP, når du angiver disknavnet i variablen for disken i starten af scriptet. Så den skal hedde enten:

exthd=Backupdisk/BKUP


eller

exthd=Backup\ disk/BKUP


Kanon!!!! Det spiller nu - Tusind tak for hjælpen
VH
/Lars [Som altid markerer sine forespørgsler som "løst" - Når de er løst]

"Vi to vi ku køb' ti sko
men vi ka kun få to på
vi tre vi ku hejs’ ti flag
men vi blev kun født én dag"
laoshi
Redaktør
Indlæg: 5515
Tilmeldt: 26. apr 2008, 20:52
IRC nickname: laoshi
Geografisk sted: Vejle

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af laoshi »

Det var så lidt - heldigvis var dit problem ret enkelt at gennemskue.
"Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag"

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

http://www.stromata.dk
https://wiki.ubuntu.com/FlemmingChristensen
https://launchpad.net/~laoshi
tuxx
Indlæg: 476
Tilmeldt: 3. feb 2010, 09:42
IRC nickname: tuxx
Geografisk sted: Syddanmark

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af tuxx »

Hej!

Fedt fedt script.

Må jeg kommentere en formulering du laver?

Du skriver at ens mails ligger i .evolution - det forudsætter vel at man bruger Evolution? :-) For dig og mig er det måske åbenlyst, men for en ny bruger der har installeret Thunderbird, Sylpheed eller anden client kan det ende med den længste næse!

Det sprang i øjenene på mig.
// Martin | RLU # 131406
Ubuntu 12.04 LTS 'Precise Pangolin' x86-64 @ Desktop
Ubuntu 12.04 LTS 'Precise Pangolin' x86-64 @ Laptop
Lubuntu 12.04 'Precise Pangolin' i386 @ Workbench Desktop
Debian 6 'Squeeze' x86-64 @ Server
laoshi
Redaktør
Indlæg: 5515
Tilmeldt: 26. apr 2008, 20:52
IRC nickname: laoshi
Geografisk sted: Vejle

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af laoshi »

tuxx skrev:Hej!

Må jeg kommentere en formulering du laver?

Du skriver at ens mails ligger i .evolution - det forudsætter vel at man bruger Evolution? :-) For dig og mig er det måske åbenlyst, men for en ny bruger der har installeret Thunderbird, Sylpheed eller anden client kan det ende med den længste næse!

Det sprang i øjenene på mig.


Det har du da fuldstændig ret i! Den må jeg lige kigge nærmere på igen.
Kan du (eller evt. andre) sige hvor ex. Thunderbird gemmer mails?
"Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag"

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

http://www.stromata.dk
https://wiki.ubuntu.com/FlemmingChristensen
https://launchpad.net/~laoshi
Klaus Rasmussen
Admin
Indlæg: 5540
Tilmeldt: 26. apr 2010, 02:40
IRC nickname: ClaudiuS
Geografisk sted: Nyborg [fyn]

Re: Menustyret oprydning, opdatering og backup

Indlæg af Klaus Rasmussen »

Tak for indsatsen laoshi; har du overhovedet fået sovet? Det var dog imponerende. Der mgl. jo ikke meget :D
Har kørt det første gang; det tog sin tid for jeg havde glemt en dvd-film, der så røg med.
Skulle der være mere skulle det være backup til internettet. :mrgreen:
Med Venlig Hilsen
Klaus

Kører Ubuntu 22.04 på ASUS All-Series, og Probook 4520s.
Gratis Ubuntumagasin: http://fullcirclemagazine.org/
https://mega.nz/folder/aJsmCYKa#dxMHKTi4Idmz6hiVpsI68Q