Opstart fra live-USB

Mens nogle computere automatisk genkender USB-drev under opstarten, skal andre konfigureres til at genkende live-USB'en. Hvis dit system ikke genkender live-USB'en ved opstart, skal du tilpasse opstartsindstillingerne i din computers basiskonfiguration (også kendt som BIOS).

Sådan indstiller du opstartsindstillingerne ved hjælp af BIOS:

  1. Tryk på den tast der fremgår af opstartsskærmen for at åbne BIOS-opsætningen. Denne tast er for det meste en F-tast, som F1, F2 eller en tast som Delete eller Esc. Hvis du ikke kan finde oplysningerne på opstartsskærmen, kan du kigge i din hardwareproducents dokumentation.

  2. Sæt USB-disken som den primære opstartsenhed og gem ændringerne.

[Bemærk]

Husk at fjerne din USB-disk eller nulstille opstartsrækkefølgen, hvis du ikke længere ønsker at starte fra live-USB'en.