Fejlfinding af trådløs netopkobling

Selv om afsnittet ikke er fyldestgørende, dækker dette nogle almindelige problemer med trådløs netopkobling.

Der er meget mere information til rådighed fra fællesskabets dokumentation.

[Bemærk]

Denne fejlfindingsguide er designet til at blive gennemført trin for trin. Hvis du når til slutningen af et afsnit og ikke bliver henvist til et andet - så prøv “Trådløs”. Hvis dette heller ikke løser det, så begynd forfra igen.

Kontroller, at enheden er tændt

 1. Mange trådløse netværksenheder kan være tændt eller slukket. Kontroller, om der er en hardwareswitch. Nogle enheder kan slukkes fra Windows, og det kan være nødvendigt at tænde dem igen fra Windows.

 2. Hvis den er tændt, så se “Kontroller genkendelse af enheder”.

Kontroller genkendelse af enheder

 1. Åbn en Terminal (ProgramTilbehørTerminal) og indtast kommandoen: sudo lshw -C network

Du bør se et output, sammen med ordene "CLAIMED, UNCLAIMED, ENABLED or DISABLED"

 1. Claimed - dette indikerer at en driver er indlæst, men ikke fungerer, se “Brug af Windows-drivere til trådløse enheder”

 2. Unclaimed - der er ingen driver indlæst, se “Brug af Windows-drivere til trådløse enheder”.

 3. Enabled - der er en driver indlæst, se “Kontrollér for forbindelse til ruteren”.

 4. Disabled - se “Kontroller, at enheden er tændt”.

Brug af Windows-drivere til trådløse enheder

Understøtter et system kaldet ndiswrapper. Dette giver dig mulighed for at bruge en trådløs enhedsdriver fra Windows under Ubuntu.

 1. Find Windows-driveren til dit system, og find den fil, der ender med .inf.

 2. Installer pakken ndisgtk.

 3. Åbn ndisgtk (SystemAdministrationWindows Wireless Drivers).

 4. Vælg Install new driver.

 5. Vælg placeringen af din .inf-fil fra Windows, og tryk på Install.

 6. Klik på O.k..

Kontrollér for forbindelse til ruteren

 1. Åbn en Terminal (ProgrammerTilbehørTerminal) og indtast kommandoen: iwconfig.

 2. Hvis ESSID for vores router er vist, kan der være et problem med ACPI-understøttelsen. Start kernen med pci=noacpi mulighed.

Kontrollér IP-tildeling

 1. Åbn en Terminal (ProgrammerTilbehørTerminal) og skriv komandoen: ifconfig.

 2. Hvis der vises en IP-adresse, så se “Kontrollér DNS”.

 3. Skriv kommandoen sudo dhclient grænsefladenavn fra Terminal hvor grænsefladenavn er forbindelsen beskrevet tidligere.

 4. Hvis du modtager en besked, der siger bound to xxx.xxx.xxx.xxx, så se “Kontrollér DNS”

 5. Hvis ikke så genstart systemet.

Kontrollér DNS

 1. Åbn en Terminal (ProgrammerTilbehørTerminal) og skriv kommandoen: ping -c3 85.190.27.2.

 2. Skriv nu kommandoen: ping www.ubuntu.com. Hvis du får et svar fra begge, så se “IPV6 understøttes ikke”.

 3. Indtast kommandoen: cat /etc/resolv.conf. Hvis der ikke er opført en navneserver, så kontakt din internetudbyder og find ud af dine primære og sekundære domænenavneservere. Se “Trådløs”, når du har disse oplysninger.

IPV6 understøttes ikke

 1. IPv6 understøttes som standard i Ubuntu og kan undertiden give problemer.

 2. Åbn en Terminal (ProgrammerTilbehørTerminal) og skriv kommandoen: gksudo gedit /etc/modprobe.d/aliases, for at deaktivere det.

 3. Find linjen alias net-pf-10 ipv6 og ændr den så der står alias net-pf-10 off.

 4. Genstart Ubuntu.