FTP

  1. Klik på StederTilslut server....

  2. Vælg Offentlig FTP fra Tjenestetype for en anonym forbindelse, eller FTP (med logind) hvis du har et brugernavn.

  3. Indtast adressen på serveren i Server, for eksempel ftp.ubuntu.com.

  4. Indtast Port og Mappe hvis dertte er nødvendigt. Dette er valgfrit.

  5. Hvis du vælger FTP (med logind) skal du også indtaste et brugernavn.

  6. Hvis du ønsker et bogmærke, skal du klikke i feltet og indtaste et navn til bogmærket.

  7. Klik på Forbind.

  8. Hvis du vælger FTP (med logind), vil du blive bedt om en adgangskode.