Tilpasset

  1. Klik på StederTilslut server....

  2. Vælg Brugerdefineret sted fra Tjenestetype.

  3. Indtast adressen på serveren i Placering (URI).

  4. Hvis du ønsker et bogmærke, skal du klikke i feltet og indtaste et navn til bogmærket.

  5. Klik på Forbind.