Sæt din computer i hvile eller dvale

For at spare energi kan du sætte din computer i nogle forskellige strømbesparende tilstande, når du ikke bruger den:

  • Hvile svarer til at lægge computeren til at sove. Computeren vil stadig være tændt og alt dit arbejde vil være åbent, men den vil bruge meget mindre energi. Du kan vække computeren ved at trykke på en tast eller klikke med musen.

  • Dvale er at slukke computeren fuldstændigt, men samtidig gemme computerens aktuelle tilstand (som f.eks. at bevare alle dine åbne dokumenter). Når du tænder computeren igen efter dvale, bør alt dit arbejde blive genoprettet, som det var, før systemet gik i dvale. Når systemet er i dvale, bruger det ingen strøm.

  • Luk ned er at slukke computeren fuldstændigt uden at gemme computerens aktuelle tilstand. Systemet bruger ikke strøm, når det er lukket ned.

  • Genoptagelse er at bringe computeren ud af en strømbesparende tilstand og vende tilbage til normal drift. Du kan genoptage driften fra hviletilstand ved at trykke på en tast på tastaturet eller ved at klikke med musen. Du kan genoptage driften fra dvaletilstand ved at trykke på computerens tænd/sluk-knap.

Du kan manuelt sætte din computer i en strømbesparende tilstand ved at klikke på Brugerskifter øverst i højre hjørne af skærmen og derefter klikke på den passende knap.

[Pas på]

Nogle computere kan have problemer med at gå i bestemte strømbesparende tilstande. Den bedste måde at undersøge, om din computer kan håndtere en strømbesparende tilstand er at prøve at skifte til denne tilstand og se, om den opfører sig, som du forventer. Du bør altid sikre dig, at du har gemt alle vigtige dokumenter, før du sætter computeren i hvile eller dvale.

Min computer går ikke korrekt i hvile eller dvale

Nogle computere kan ikke gå korrekt i hvile eller dvale med Ubuntu. Hvis det er tilfældet for din computer, kan du opleve et eller flere af de følgende symptomer:

  • Computeren slukker ikke, efter at du har klikket for at sætte den i dvale.

  • Dine tidligere åbne programmer bliver ikke gendannet, når du tænder computeren igen efter dvale.

  • Computeren vågner ikke op, efter du har sat den i hvile.

  • Visse programmer og hardware-enheder virker ikke længere korrekt efter genoptagelse fra dvaletilstand eller opvågning fra hviletilstand.

Hvis du oplever et af disse problemer, kan du rapportere fejlen til Launchpad. Problemerne vil forhåbentlig blive løst i en senere version af Ubuntu.

Hvis din hardware ikke virker korrekt, efter at din computer har været i hvile eller dvale, kan du genstarte computeren, hvorefter den bør virke normalt igen. Hvis et program ikke virker korrekt, kan du forsøge at lukke programmet og starte det igen.

[Pas på]

Sørg for at gemme alle dine åbne dokumenter, før du tester hvile- og dvaleproblemer.

Hvorfor får jeg et underligt mønster på skærmen, når jeg sætter computeren i dvale?

Din skærm viser måske et sort og hvidt mønster lige efter, at du har klikket for at sætte din computer i dvale. Dette er normalt ikke noget, man bør bekymre sig om, og det er blot den måde nogle computeres grafikkort reagerer på de indledende trin i dvaleprocessen.

Hvis computeren viser et mønster i længere tid uden at slukke sig selv, har du måske et problem med dvalefunktionen. Læs Min computer går ikke korrekt i hvile eller dvale for mere information.