Bærbare computere

Dette afsnit indeholder information for folk, der bruger Ubuntu på en bærbar computer.

Strømstyringsindstillinger

Du kan ændre din bærbare computers strømstyringsindstillinger for at forlænge batteriets levetid og reducere energispild.

  1. Klik på SystemIndstillingerStrømstyring.

  2. Tilpas indstillingerne, så de passer til dine ønsker. Ændringer træder i kraft med det samme.

Visning af en pauseskærm bruger ofte mere strøm, end hvis du blot lader skærmen gå i sort. Du kan måske forbedre din bærbare computeres batterilevetid en smule ved at slå pauseskærmen fra.

  1. Klik på SystemIndstillingerPauseskærm.

  2. Ændr Tema for pauseskærm til Sort skærm. Dette vil ganske enkelt vise en sort skærm som en pauseskærm.

[Bemærk]

Når din bærbare computer kører på batteri, er skærmen en af de største strømslugere. Ved at skrue ned for skærmens lysstyrke kan man ofte forbedre batteriets levetid betydeligt. Mange bærbare computere tillader dig gøre dette ved at trykke Fn+F7 flere gange.

Museplader

De fleste bærbare computere har en museplade, som bruges til at styre musemarkøren. Der er mange måder at ændre den måde, musepladen opfører sig på. De mest grundlæggende musepladeindstillinger kan tilpasses som beskrevet nedenfor.

  1. Klik på SystemIndstillingerMus.

  2. Klik på fanebladet Museplade.

  3. Her kan du tilpasse musepladens indstillinger, så de passer til dig. Ændringer vil træde i kraft med det samme.

Visse museplader kan blive genkendt som normale museenheder, selvom de faktisk er museplader. I sådanne tilfælde vil fanebladet Museplade ikke være tilgængeligt i museindstillingerne.

Mere avancerede indstillinger til pegeplader kan tilgås med værktøjet gsynaptics.

  1. Installér pakken gsynaptics.

  2. SystemIndstillingerTouchpad.

  3. Her finder du et par forskellige faneblade med flere valg til justering af pegeplade.

[Bemærk]

Læs fællesskabets supportsider for mere information om museplader.

Find testrapporter for bærbare computere

Mange bærbare computere bliver regelmæssigt testet af Ubuntu-fællesskabet for at sikre, at forskellige funktioner virker korrekt. Resultaterne af disse tests er tilgængelige, så du kan læse dem, og de kan give indsigt i ethvert problem, du kan opleve med din bærbare computer.

Du kan selv deltage i testarbejdet ved at kontakte holdet til test af bærbare computere.