Konfigurering af visuelle effekter

Vælg SystemIndstillingerUdseendeVisuelle effekter for at vælge grundlæggende indstillinger for visuelle effekter.

  • Vælg ingen for et simpelt skrivebord uden effekter.

  • Vælg Normal for at give en god balance mellem attraktivitet og ydeevne.

  • Vælg Ekstra for at aktivere et æstetisk tiltalende sæt af grafiske effekter.

Når du vælger en indstilling, kan det tage adskillige sekunder før ændringen træder i kraft. I den tid vil din skærm muligvis blinke kortvarigt.

Når indstillingerne er trådt i kraft, vil der dukke en dialogboks op, som spørger, om du vil beholde de nye indstillinger eller vende tilbage til de forrige. Klik på Behold indstillinger, hvis du vurderer, at de nye indstillinger fungerer korrekt. Ellers klik på Brug forrige indstillinger. Hvis du ikke vælger noget inden for 20 sekunder, vil systemet vende tilbage til de tidligere indstillinger.