Hvad er begrænset og ikke-fri software?

Hovedparten af den software, der er til rådighed til Ubuntu er fri software med åben kildekode. Denne software er fri for alle at installere og bruge, og folk kan ændre og genudgive softwaren, hvis de ønsker. Ubuntu er bygget af denne type software.

Ikke-fri software er software, der ikke frit kan videredistribueres eller ændres. Dette gør det vanskeligt for Ubuntu-udviklere at forbedre denne software og løse problemer med den. Derfor anbefales det, at du bruger fri software i stedet.

Begrænset software er software, hvor der er begrænsninger i brugen heraf, som forhindrer det i at blive klassificeret som fri software. Ikke-fri software er en form for begrænset software hvor begrænsningen består i softwaren har en ikke-fri licens. Andre årsager til at software klassificeres som ikke-fri kan være af juridisk karakter (brug af visse typer af software er ulovlig i nogle lande) og patentforhindringer (noget software kræver en patentlicens for at kunne bruges lovligt).

I nogle tilfælde er begrænset software den eneste mulighed. Sådanne tilfælde omfatter software til afspilning af lyd og video i visse formater, visse skrifttyper og drivere til visse grafikkort.

Når du installere begrænset software, vil du modtage en advarsel fra pakkehåndteringen. Hvis den begrænsede software ikke kan bruges lovligt i dit land, er der ikke meget, du kan gøre; du bør ikke installere softwaren. Hvis softwaren er begrænset, blot fordi den ikke er fri, kan du vælge at bruge den (for eksempel i tilfælde af drivere til grafikkort). Vær opmærksom på, at det meste begrænsede software ikke er understøttet i Ubuntu, og problemer med denne type software ofte ikke kan løses af Ubuntu-udviklere.

[Advarsel]

Undertiden er det svært at afgøre, hvorfor en bestemt softwarepakke er begrænset. Hvis dette er tilfældet, kan du søge rådgivning på Ubuntu Danmarks forum. Hvis du stadig ikke kan finde ud af, hvorfor en pakke er begrænset, bør du udvise forsigtighed med at installere den, da det kan være ulovligt at bruge den i dit land.