Referat af IRC-møde d. 26/11 2012

1. mødedeltagere

 • sbc (Søren Caspersen, bestyrelsesformand)
 • momsemor (Jannie Udengaard, bestyrelsesmedlem)
 • buddig (Henning Buddig, bestyrelsesmedlem)
 • nicky441 (Nicky Thomassen, supplant og forum-admin)
 • Zilvador (Daniel Ejsing-Duun)
 • Nebulus (Søren)

2. Dagsorden

 • Hej og navnerunde
 • Dagsorden
 • Valg af dirregent og referent
 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Valg af LoCo kontakt-person
  1. Niels stiller op
 • Eventuelt

3. Valg af dirigent og referent
Søren dirigerer og Nicky referer.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

5. Valg af LoCo kontakt-person
Niels har som den eneste stilt op som LoCo-kontakt, og han blev valgt ind uden kommentarer.

6. Eventuelt
pixiarvai kiggede lige forbi.

Mødeloggen kan ses her

Bookmark the permalink.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.

Follow us