Ubuntu Århus på Next AFLYST

Dette arrangement har vi desværre måttet opgive at deltage i.

Grunden er, at en af de fire, der oprindelig havde meldt sig til at være med til at arrangere det, har fået job i Sundheds- og Indenrigsministeriet og derfor pludselig har fået meget travlt med sit speciale. Vi stod pludselig uden nogen til at koordinere aktiviteterne og følte ikke, vi kunne komme i mål med de sparsomme kræfter, der var tilbage.

Så meget mere, som Next er et arrangement, hvor det faktisk kun giver mening at være, hvis man kan være der med et kvalificeret bud på Ubuntu som det næste århundredes teknologi.

Men det er der ikke noget at gøre ved – som Manuel observerede, da vi diskuterede det: Der er jo altid Next-konferencen næste år, hvor vi kan komme stærkt igen.

Bookmark the permalink.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.

Follow us