IRC møde 61

Mødet foregår onsdag d. 26. januar kl. 19 i #ubuntu-dk-moede på Freenode.

Dagsordenen:

 • Hej og navnerund
 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Open Source Days 2011 – Community Edition
  • Se http://opensourcedays.org/, Hvis vi skal have en bod skal vi melde tilbage senest 1. februar. (Og vi skal jo have en bod 😉
 • Afskaffelse af faste møder?
  • Vores faste mødedage er gået lidt døde… Forslag: Vi skrotter de faste mødedage, og indkalder til møder når vi har noget vigtigt på dagsordenen.
 • Når vi er ved møderne kan vi lige så godt også ‘formelt’ besluttet at gå over til at bruge den nye hjemmeside til at organisere vores møder.
 • Næste møde – hvornår?
 • Eventuelt

Hvis du sider med et emne vi skal snakke om, så skriv en kommentar, så smider vi også det emne på dagsordenen.

Bookmark the permalink.

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.

Follow us